მერი დავითაშვილი - „წიწილების სიმღერა“ ნახატი ფილმისთვის „ნახევარწიწილა“ - ჩაწერილია 1966 წლის 6 აპრილს

ასრულებს თბილისის პიონერთა და მოსწავლეთა სასახლის ბავშვთა გუნდი.

ჩაწერილია 1966 წლის 6 აპრილს.