მერი დავითაშვილი - „თბილისის დილა“ - ჩაწერილია 1966 წლის 15 დეკემბერს  

ასრულებს თბილისის პიონერთა და მოსწავლეთა სასახლის ვოკალური ჯგუფის წევრები - ქეთი ჯანიაშვილი და მანანა ხახიშვილი.

ჩაწერილია 1966 წლის 15 დეკემბერს.