მერი დავითაშვილი - „ჭუპა- ჭუპა“ - ჩაწერილია 1966 წლის 6 აპრილს

ასრულებს თბილისის პიონერთა და მოსწავლეთა სასახლის საესტრადო ორკესტრი.

სოლისტი - ლილი გოდერძიშვილი.

ჩაწერილია 1966 წლის 6 აპრილს.