მერი დავითაშვილი - „მატარებელი“ - ჩაწერილია 1962 წლის 8 დეკემებერს

ასრულებს პიონერთა და მოსწავლეთა სასახლის გუნდი.

ჩაწერილია 1962 წლის 8 დეკემებერს.