Zurab Qirçi Caparidze - insanlar üzərinə individul olaraq məsuliyyət götürməlidirlər, kim qorxursa, maskanı taxsın və distansiyanı müdafiə etsin
Zurab Qirçi Caparidze - insanlar üzərinə individul olaraq məsuliyyət götürməlidirlər, kim qorxursa, maskanı taxsın və distansiyanı müdafiə etsin

İnsanlar üzərinə individul olaraq məsuliyyət götürməlidirlər, kim qorxursa, maskanı taxsın və distansiyanı müdafiə etsin, – bu barədə “Qirçinin” lideri, Zurab Qirçi Caparidze Parlament qarşısında.                                                                                                                                                                                                                                                                                          “İndividlər məsuliyyətlidirlər. İstənilən təqdirdə bu məsuliyyət individualdır və kollektiv deyil. Kim istəyirsə məsafəni müdafiə edir, kim istəyirsə maskanı taxır, buna qərar veriləsidir, onların məsuliyyətidir. İnsanlar üzərinə individul olaraq məsuliyyət götürməlidirlər, kim qorxursa, maskanı taxsın və distansiyanı müdafiə etsin”, – Caparidze bəyan etdi.

Bununla yanaşı, suala ki, Zurab Caparidzenin özü koronavirusdan qorxurmu, cavab verir ki, “o qədər də yox”.