Levan Koberidze "Lelo" partiyasını tərk edir
Levan Koberidze "Lelo" partiyasını tərk edir

Levan Koberidze “Lelo” partiyasını tərk edir, – bu barədə Koberidze media vasitələrinə bəyan etdi.

“Lelonun” siyasi mövqeləri və ya addımları ilə bağlı baxışlarda müəyyən fərqliklər hələ seçki kampaniyasının sonundan başladı. Bütün mənim cəhdlərim ona doğru yönəldilmişdi ki, gürcü ikiqütblü məkanında yeni, alternativli qüvvə yarana idi, real olaraq, əhalinin böyük hissəsinin əsas tələbi, “Gürcü Arzusunu” və “Milli Hərəkatı” yola salmaq, yerinə yetirilməmiş qaldı.

“Lelo” ilə birlikdə bu seçkilərdə iştirak etməyim, məhz elə bu cəhdlərin hissəsi idi. Halbuki, mənim fikrimcə, başqa reallıq qarşısında dayandıq. Bu da partiyanı tərk etmə qərarımı şərtləndirdi”, – Koberidze qeyd etdi.