Kurt Volkeri - Rusiya tərəfindən Gürcüstan ərazilərinin davam edən borderləşdirilməsi, davam edən işğalı daha artıq beynəlxalq diqqətinə layiqdir
Kurt Volkeri - Rusiya tərəfindən Gürcüstan ərazilərinin davam edən borderləşdirilməsi, davam edən işğalı daha artıq beynəlxalq diqqətinə layiqdir

Rusiya tərəfindən Gürcüstan ərazilərinin davam edən borderləşdirilməsi, davam edən işğalı daha artıq beynəlxalq diqqətinə layiqdir, – bu barədə Gürcüstanın Birinci Kanalına Vilnüsdə ABŞ-ın NATO-da keçmiş səfiri, Kurt Volker bəyan etdi.

Qeyd olunan məsələ üzrə Kurt Volker və Gürcüstan prezidenti, Salome Zurabişvili Vilnüsdə söhbət etdilər.

Kurt Volkerin dəyərləndirməsinə görə, Rusiya tərəfindən ucaldılmış dirək və hasarlar xalqı öz evlərindən, ailə qəbirlərindən təcrid etdi.

Bununla yanaşı o, qeyd olunan məsələyə qarşı beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinin əhəmiyyətini xüsusi ilə qeyd etdi.