Կեղծ թղթադրամների տարածումը սահմանափակելու նպատակով Ազգային բանկը հաստատել է նոր կանոնակարգ
Կեղծ թղթադրամների տարածումը սահմանափակելու նպատակով Ազգային բանկը հաստատել է նոր կանոնակարգ

Կեղծ փողերի ցուցանակների տարածումը սահմանափակելու նպատակով Ազգային բանկը հաստատել է Վրաստանի տարածքում կեղծ դրամական նշանների հայտնաբերման փաստերին արձագանքելու համապատասխան կանոնները։

Ըստ կենտրոնական բանկի, փաստաթուղթը սահմանում է, թե ինչպես պետք է վարվեն կանխիկ դրամական գործառնություններ իրականացնող անձինք կեղծ դրամական նշաններ հայտնաբերելիս, ինչպես պետք է ապահովեն կեղծ կամ կասկածելի դրամական նշանների անհապաղ հեռացումը շրջանառությունից և սահմանափակեն կեղծ դրամական ցուցանակների տարածումը երկրի տարածքում, ժամանակին տեղեկացնելով համապատասխան մարմիններին:

«Հարկ է նշել, որ հայտնաբերված կեղծ դրամական միջոցները չեն փոխհատուցվում և ենթակա չեն վերադարձման», – նշել են Ազգային բանկից։

Ըստ նրանց՝ կանոնակարգը տարածվում է ինչպես ազգային, այնպես էլ արտարժույթի վրա, և դրա կիրառումը պարտադիր է ֆինանսական հատվածի ներկայացուցիչների, ինչպես նաև առևտրի, ապրանքների մատակարարների և ծառայություններ մատուցող այլ անձանց համար՝ կանխիկ վճարելիս, փոխանակելիս: Վերոհիշյալ անձինք պարտավոր են ապահովել, որ կանխիկ դրամի ստացման և թողարկման գործառնություններում ընդունվեն միայն դրամական նշանների անվտանգության մեխանիզմներին տիրապետող անձինք և այդ ուղղությամբ ապահովել նրանց պարբերական ուսուցումը։

«Ֆինանսական հատվածի ներկայացուցիչը կեղծ կամ կասկածելի դրամանիշի հայտնաբերման դեպքում պարտավոր է առգրավել այն դրամական ժետոնը, որի իսկությունը և վճարման պիտանիությունը չի կարող տեղում պարզվել կամ կասկած կա՝ առանց որևէ փոխհատուցման հետագա փորձաքննության նպատակը դրա կեղծ լինելու վերաբերյալ:

Նաև պետք է կազմվի հաշվետվության երեք օրինակ, որոնցից մեկը՝ հայտնաբերված կասկածելի դրամական նշանի հետ միասին, ուղարկվի Ազգային բանկ՝ հայտնաբերումից ոչ ուշ, քան հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում հետագա ուսումնասիրության և պատասխանի համար, իսկ երկրորդը՝ ներկայացուցիչը, իսկ երրորդ անձը պետք է պահվի նրա մոտ, նշում են Ազգային բանկը։

Ինչ վերաբերում է ծառայություններ մատուցող ցանկացած այլ անձի, ապա, ըստ ազգային բանկի, կեղծ կամ կասկածելի դրամական նշանի հայտնաբերման դեպքում նրանք պարտավոր են ներկայացուցչին բացատրել կարգավորման գործընթացում, որ փողի նշանը կարող է կեղծ լինել և համապատասխան արձագանքելու համար Հանրային անվտանգության կառավարման կենտրոն 112-ի միջոցով զանգահարել իրավապահ մարմնի ներկայացուցչին, որն էլ իր հերթին կպատասխանի գործող օրենսդրությանը համապատասխան։