პირადი ექიმი - ვიცოდეთ და დავიცვათ გული / დავეხმაროთ გულს / მოვუსმინოთ გულს /LIVE

1-ლი ბლოკი: ვიცოდეთ და დავიცვათ გული;

სტუმრები: ზურაბ ფაღავა – კარდიოლოგი, პროფესორი; ზურაბ კლიმიაშვილი – კარდიოლოგი;

მე-2 ბლოკი: დავეხმაროთ გულს;

სტუმარი: არჩილ ჩუხრუკიძე – კარდიოლოგი, მედიცინის დოქტორი;

მე-3 ბლოკი: მოვუსმინოთ გულს;

სტუმრები: ხათუნა ჯალაბაძე – კარდიოლოგი, რითმოლოგი;

​სტუმარი: თამარ ადეიშვილი – პირველადი გადაუდებელი დახმარების ინსტრუქტორი, პედიატრი;

მე-4 ბლოკი: კვებითი შუქნიშანი და ჩემი თეფში.