სოზარ ციოყ, სვანური საგმირო სიმღერა - ჩაწერილია 1952 წლის 15 ოქტომბერს

ასრულებს თვითმოქმედი ანსამბლი.

ხელმძღვანელი - ილია ფალიანი.