„ბიბა“ - სვანური სახუმარო სიმღერა

ასრულებს თვითმოქმედი ანსამბლი.

ხელმძღვანელი - ილია ფალიანი.