კონსტანტინე გამსახურდია კითხულობს „ლირიულ ინტერმეცოს“ - რომანიდან „მთვარის მოტაცება“ 

ჩაწერილია 1961 წელს.