კონსტანტინე გამსახურდია კითხულობს ლექსს „ზღვისფერი გაქვს თვალები“