კონსტანტინე გამსახურდია კითხულობს ნაწყვეტს რომანიდან „დიდოსტატის მარჯვენა“

კონსტანტინე გამსახურდია - კითხულობს ნაწყვეტს რომანიდან „დიდოსტატის მარჯვენა“ - „გიორგი მეფის სიკვდილი“.

ჩაწერილია 1961 წელს.