გრიგოლ აბაშიძე კითხულობს ნაწყვეტს რომანიდან „ყორნალი“

გრიგოლ აბაშიძე კითხულობს ნაწყვეტს რომანიდან „ყორნალი“.

ჩაწერილია 1971 წელს.