Prosedur və Hüquq Komitələri razılığını bildirdilər ki, prokurorluq Nika Meliyanın həbsi vəkalətnaməsi ilə məhkəməyə müraciət etsin
Prosedur və Hüquq Komitələri razılığını bildirdilər ki, prokurorluq Nika Meliyanın həbsi vəkalətnaməsi ilə məhkəməyə müraciət etsin

Parlamentin Prosedur və Hüquq Komitələri razılığını bildirdilər ki, prokurorluq Nika Meliyanın həbsi vəkalətnaməsi ilə məhkəməyə müraciət etsin.

Qərarı Prosedur Komitəsinin altı üzvü dəstəklədi, biri əleyhinə çıxdı, Hüquq Komitəsindən isə, doqquzu leyhinə və üçü əleyhinə səs verdi.

Komitələrin birləşdirlimiş iclasında, deputat Nika Meliyanın həbsi razılığı barəsində müzakirə, səhər saat doqquzdan səs-küy fonunda keçirilirdi.

Deputatlar Gürcüstanın Baş Prokurorluğunun istintaq hissəsinin prokurorluq nəzarəti idarəsinin sədri, Amiran Quluaşvilini dinlədilər.

İclasda Nika Meliya itirak etməyib. Plenar iclasda deputatlar yekun qərarı qəbul etməli olacaqlar.