Nika Meliya - səfirlərə hücüm başqadır və tənqid başqadır, mövzü üzrə tənqid problem deyil
Nika Meliya - səfirlərə hücüm başqadır və tənqid başqadır, mövzü üzrə tənqid problem deyil

Səfirlər hücüm başqadır və tənqid başqadır, mövzü üzrə tənqid problem deyil, – bu barədə “Milli Hərəkatın” liderlərində biri, Nİka Meliya səfirlər ünvanına səsləndirilən bəyanatlarla bağlı qeyd etdi.

Elə onun dediyinə görə, partnyorlar arasında tənqid qəbul ediləndir və burada intriqanın axtarılması arzu olunmazdır.

“Tənqidi bəyanatlar və mövzü üzrə tənqid problem deyil. Hücüm başqadır və tənqid başqadı. Partnyorlar arasında tənqid qəbul ediləndir, burada problem görmürəm. Dövlətçilik və ölkənin inkişafı ilə sıx əlaqədə olan məsələlər barəsində söhbət olarkən, burada bir neçə mövqedir. Təbiidir ki, bir hissəmiz bu və ya başqa mövqe ilə razılaşırıq və bəzimiz isə, hesab edirik ki, bir və iki fikir yanlışdır. Beləliklə, burada intiriqanın axtarılma mənim fikrimcə, arzu olunmazdır da”, – Nika Meliya bəyan etdi.