MSX- yanvar-oktyabr aylarında Gürcüstan üçün ən böyük ixracatçı Azərbaycan, ən böyük idxalçı isə Türkiyə olub
MSX- yanvar-oktyabr aylarında Gürcüstan üçün ən böyük ixracatçı Azərbaycan, ən böyük idxalçı isə Türkiyə olub

 
Milli Statistika Xidmətinin ilkin göstəricilərinə əsasən, 2023-cü ilin yanvar-oktyabr aylarında Gürcüstanın ümumi ixracında on ən böyük ixrac tərəfdaşı ölkənin payı 80,5 faiz təşkil edib.

MSX-nin göstəricilərinə əsasən, Azərbaycan – 713,5 mln. ABŞ dolları ilə ixracatçı ölkələr üçlüyündə birinci yeri tutur. İkinci yerdə 657,5 milyon. ABŞ dolları ilə Ermənistandır, 579,9 mln. ABŞ dolları ilə üçüncü yerdə isə Qazaxıstan qərarlaşır.

İdxala gəlincə, qurumun göstəricilərinə əsasən, bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Gürcüstanın ümumi idxalında on ən böyük idxal tərəfdaşı ölkənin payı 70,8 faiz təşkil edib. İlk üçlükdə 2 103,9 milyon. ABŞ dolları ilə Türkiyə, 1 591,1 mln. ABŞ dolları ilə ABŞ və 1 481,2 mln. ABŞ dolları ilə Rusiya yer alır .

Bundan başqa, qurumun hesabatına əsasən, 2023-cü ilin yanvar-oktyabr aylarında ilk on ixrac kateqoriyasında 1 762,0 mln. ABŞ dolları ilə yüngül avtomobillər birinci yeri tutub, bu da bütün ixracın 34,5 faizini təşkil edir. İkinci yeri 450,9 mln. ABŞ dolları ilə mis filizləri və konsentratları tutur , təbii üzüm şərabları isə 217,3 mln. ABŞ dolları ilə üçüncü yerdə qərarlaşır.

MSX-nin göstəricilərinə əsasən, 2023-cü ilin yanvar-oktyabr aylarında ən böyük idxal əmtəə qrupu yüngül avtomobillər şəklində təqdim edilib, onların idxalı 2 589,8 mln. ABŞ dolları təşkil edib və bütün idxalın 20,4 faizini təşkil edib. İkinci yeri 928,6 mln. ABŞ dolları ilə neft və neft məhsulları tutub, üçüncü yeri isə 445,2 mln. ABŞ dolları ilə qablaşdırılmış dərman məhsulları tutur.