Karl Hartsel - siyasi böhran dərinləşir, hər bir tərəf məsuliyyət göstərməlidir, ölkə və xalqın ən yaxşı maraqlarından irəli gələrək hərəkət etməlidir
Karl Hartsel - siyasi böhran dərinləşir, hər bir tərəf məsuliyyət göstərməlidir, ölkə və xalqın ən yaxşı maraqlarından irəli gələrək hərəkət etməlidir

Siyasi böhran dərinləşir, hər bir tərəf məsuliyyət göstərməlidir, ölkə və xalqın ən yaxşı maraqlarından irəli gələrək hərəkət etməlidir, – Karl Hartselin bəyanatında deyilir. Bəyanatı Avropa İttifaqının Gürcüstandakı nümayəndəliyi yayır.

“Eskalasiya məntiqi qalib gəlir.

Siyasi böhran dərinləşir.

Hər bir tərəf məsuliyyət göstərməlidir, ölkə və xalqın ən yaxşı maraqlarından irəli gələrək hərəkət etməlidir

Ümumi dilin tapılması cəhdina heç kim yox deməməlidir”, – Hartsel bəyan edir.