Եվրահանձնաժողովը զեկույց է հրապարակում Վրաստանի Եվրամիությանն անդամակցելու դիմումի վերաբերյալ
Եվրահանձնաժողովը զեկույց է հրապարակում Վրաստանի Եվրամիությանն անդամակցելու դիմումի վերաբերյալ

Եվրահանձնաժողովը զեկույց է հրապարակում Վրաստանի Եվրամիությանն անդամակցելու դիմումի վերաբերյալ։ ԵՄ գործադիրի զեկույցը ներառում է մի քանի ոլորտներ, այդ թվում՝ արդարադատություն, ներքին շուկա, մրցակցային քաղաքականություն, կանաչ քաղաքականություն, գյուղատնտեսություն և արտաքին հարաբերություններ:

Արդարադատություն գլխի ամփոփման մեջ նշվում է, որ Վրաստանն ունի որոշակի պատրաստվածության մակարդակ արդարադատության, ազատության և անվտանգության ոլորտում ընդհանուր իրավունքների և պարտավորությունների իրականացման համար։ Երկիրն ունի մի քանի ռազմավարություն, հատկապես ահաբեկչության և միգրացիայի հետ կապված։ Որոշ ոլորտներում օրենսդրությունը, հատկապես օտարերկրացիներին և ապաստանին վերաբերող, հիմնականում համահունչ է ԵՄ օրենսդրությանը, սակայն ինստիտուցիոնալ համագործակցությունն ու համակարգումը թույլ են: Արդյունքում, իրականացումը երբեմն անբավարար է լինում:

Առանձին գլուխ վերաբերում է պետական ​​գնումներին: Եվրահանձնաժողովի զեկույցում ասվում է, որ Վրաստանը որոշակի մակարդակով պատրաստվածություն ունի պետական ​​գնումների ոլորտում, այնուամենայնիվ, նա պետք է ավելի համապատասխանեցնի իր իրավական դաշտը ԵՄ օրենսդրությանը:

Եվրահանձնաժողովի զեկույցի համաձայն՝ վիճակագրության առումով Վրաստանն ունի պատրաստվածության որոշակի մակարդակ։ Հիմնականում կան ազգային իրավական գործիքներ՝ համակարգի հետագա զարգացման համար անհրաժեշտ վիճակագրական տվյալներ պատրաստելու համար՝ համակարգը ԵՄ չափանիշներին մոտեցնելու համար:

Զեկույցն ունի առանձին գլուխ՝ նվիրված ֆինանսական վերահսկողությանը, որտեղ գրված է, որ «Պետական ​​ներքին ֆինանսական վերահսկողության մասին» օրենքը համարժեք հիմք է պետական ​​ներքին ֆինանսական վերահսկողությունը միջազգային չափանիշներին համապատասխան մշակելու և Եվրամիության պետական ​​ներքին ֆինանսական վերահսկողության պահանջները բավարարելու համար։

Վրաստանը չափավոր պատրաստվածություն ունի հիմնադրման իրավունքի և ծառայությունների մատուցման ազատության հարցում։ Նրա օրենսդրական դաշտը նախատեսում է օտարերկրյա ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց իրավունքների հավասար վերաբերմունք՝ կապված Վրաստանում օտարերկրյա իրավաբանական անձանց ընկերությունների և մասնաճյուղերի ստեղծման հետ:

Ընկերությունների իրավունքի ոլորտի գնահատման մեջ նշվում է, որ չնայած Խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտին աջակցել է բազմաթիվ ոլորտներում ԵՄ օրենսդրության հետ աստիճանական համապատասխանեցման սկզբնական քայլերին, անհրաժեշտ են հետագա ջանքեր, հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է նորագույն օրենսդրությանը:

Եվրահանձնաժողովի տվյալներով՝ Վրաստանը մտավոր սեփականության իրավունքների ոլորտում նախապատրաստվածության որոշակի մակարդակ ունի։ Թեև հեղինակային իրավունքի և արդյունաբերական սեփականության իրավունքի մասին օրենսդրությունը որոշ ոլորտներում մասամբ համահունչ է ԵՄ օրենսդրությանը, դեռ շատ աշխատանք կա անելու:

Ինչ վերաբերում է մրցակցային քաղաքականությանը, ապա, ըստ Եվրահանձնաժողովի, Վրաստանը մրցակցային քաղաքականության ոլորտում նախապատրաստման վաղ փուլում է։ Երկիրը պետք է շարունակի այս ոլորտում օրենսդրական դաշտի հետագա հարթեցումը, մասնավորապես գերիշխող դիրքի չարաշահման և կարտելների վերաբերյալ: Էական փոփոխություններ են անհրաժեշտ Վրաստանի պետական ​​օգնության մասին օրենսդրությունում՝ այն համապատասխանեցնելու այս ոլորտում ԵՄ օրենսդրությանը: Վրաստանը պետք է զգալիորեն ուժեղացնի հաստատության վարչական կարողությունները և մեծացնի օգնություն ստացողների իրազեկվածությունը պետական ​​օգնության կանոնների վերաբերյալ:

Եվրահանձնաժողովի տվյալներով՝ Վրաստանը որոշակի պատրաստվածություն ունի սպառողների պաշտպանության եւ հանրային առողջության ոլորտում։ Պետք է ուշադրություն դարձնել սպառողների իրավունքների պաշտպանության ազգային օրենսդրությունը ԵՄ օրենսդրությանը համապատասխանեցնելուն և դրա պատշաճ կիրարկումն ապահովելուն:

Առանձին գնահատականը վերաբերում է թվային տրանսֆորմացիային և լրատվամիջոցներին, որտեղ նշվում է, որ Վրաստանն ունի որոշակի պատրաստվածություն տեղեկատվական հասարակության և լրատվամիջոցների ոլորտում։ Այն որոշ քայլեր է ձեռնարկել իր օրենսդրությունը ԵՄ օրենսդրությանը համապատասխանեցնելու համար: Բաց ինտերնետ հասանելիության վերաբերյալ կոնկրետ իրավական ակտեր կամ կանոնակարգեր չկան։ Ըստ երևույթին, առաջընթաց է գրանցվել տեսալսողական լրատվամիջոցների ծառայությունների դիրեկտիվի համաձայն:

Եվրահանձնաժողովի տվյալներով՝ Վրաստանը հարկային դաշտում որոշակի պատրաստվածություն ունի։ Քայլեր են ձեռնարկվել ԱԱՀ և ակցիզային օրենսդրությունը ԵՄ օրենսդրությանը համապատասխանեցնելու ուղղությամբ: Ուղղակի հարկման օրենսդրությունը պետք է համապատասխանի ԵՄ օրենսդրությանը և միջազգային լավագույն փորձին: Եվրահանձնաժողովի տվյալներով՝ Վրաստանը չափավոր է պատրաստված տնտեսական և դրամավարկային քաղաքականության առումով։ Ինչ վերաբերում է դրամավարկային քաղաքականությանը, ապա Վրաստանի Ազգային բանկը արդյունավետ կառույց է։ Նրա անկախությունը երաշխավորված է սահմանադրությամբ, օրենսդրությամբ և հաստատված գործնականում:

Գնահատելով սոցիալական քաղաքականության և զբաղվածության ոլորտը՝ զեկույցում նշվում է, որ աշխատանքային օրենսդրության ոլորտում Վրաստանն ընդունել է օրենսդրություն բոլոր ութ հրահանգների վերաբերյալ, որտեղ պարտավոր է ներդաշնակեցնել ԵՄ օրենսդրությանը։ Վրաստանը հաստատում է, որ լավ է հասկանում ԵՄ օրենսդրությունը աշխատանքային իրավունքի շատ ոլորտներում:

Ինչ վերաբերում է գենդերային հավասարությանը զբաղվածության և սոցիալական քաղաքականության մեջ, հիմնական ինստիտուտը և դրույթները առկա են գործող օրենսդրության մեջ: Օրենսդրության մեջ կան գենդերային հավասարության ընդհանուր կանոններ:

Եվրահանձնաժողովի տվյալներով՝ Վրաստանը չափավոր պատրաստվածություն է ցուցաբերում ձեռնարկությունների և արդյունաբերական քաղաքականության ոլորտում։ Պետք է ապահովվի ԵՄ օրենսդրության հետ ուշ վճարման պահանջների համապատասխանեցումը:

Եվրահանձնաժողովի գնահատմամբ՝ Վրաստանը շատ կարճ ժամանակում լավ առաջընթաց է գրանցել հետազոտությունների և նորարարության համակարգը եվրոպական և միջազգային փորձին համապատասխանեցնելու հարցում։ Վրաստանը չափավոր պատրաստվածություն ունի գիտության և հետազոտության ոլորտում։

Եվրահանձնաժողովի տվյալներով՝ Վրաստանը չափավոր պատրաստվածություն է ցուցաբերում կրթության և մշակույթի ոլորտում։ Վրաստանի կրթական համակարգը հիմնականում համահունչ է Եվրամիության նպատակներին։ Վրաստանը նաև լայնորեն համահունչ է ԵՄ երիտասարդական քաղաքականության նպատակներին: Վրաստանի մշակութային քաղաքականությունը լայնորեն արտացոլում է եվրոպական նոր մշակութային օրակարգի ընդհանուր առաջնահերթությունները։

Եվրահանձնաժողովի գնահատմամբ՝ Վրաստանը չափավոր պատրաստվածություն ունի մաքսային միության ոլորտում։ Մաքսային օրենսդրությունը լիովին չի համապատասխանում ԵՄ օրենսդրությանը: Վրաստանը պետք է համապատասխանեցնի 2019 թվականի Մաքսային օրենքը ԵՄ մաքսային օրենսգրքին։

Առանձնահատուկ նշանակություն ունի ՏՏ ոլորտում վարչական կարողությունների հզորացումը: Եվրահանձնաժողովի տվյալներով՝ Վրաստանը որոշակի պատրաստվածություն ունի տրանսպորտային քաղաքականության ոլորտում։ Երկրին անհրաժեշտ է տրանսպորտային օրենսդրության հետագա համաձայնեցում, կիրառում բոլոր ոլորտներում և իշխանության բոլոր մակարդակներում:

Եվրահանձնաժողովը էներգետիկ ոլորտը գնահատելիս գրում է, որ Վրաստանը էներգետիկայի ոլորտում որոշակի պատրաստվածության մակարդակ ունի։ Երկիրը պետք է ամրապնդի միջգերատեսչական համագործակցությունը և համակարգումը` բարելավելու իր մասնատված, ոչ հետևողական օրենսդրական դաշտը:

Եվրահանձնաժողովի տվյալներով՝ Վրաստանը տրանսեվրոպական ցանցերի ոլորտում որոշակի պատրաստվածություն ունի։

Եվրահանձնաժողովի տվյալներով՝ Վրաստանը գտնվում է գյուղատնտեսության և գյուղական շրջանների զարգացման ոլորտում նախապատրաստման վաղ փուլում։ Խորը և համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագիրը որևէ մերձեցում չէր նախատեսում։ Վրաստանը պետք է լիովին համապատասխանի ԵՄ օրենսդրությանը գյուղատնտեսության, գյուղական զարգացման ոլորտներում և ստեղծի կառույցներ, համակարգեր և վարչական կարողություններ, որպեսզի կարողանա այն արդյունավետորեն կիրառել:

Եվրահանձնաժողովի տվյալներով՝ Վրաստանը որոշակի մակարդակի պատրաստվածություն ունի սննդամթերքի անվտանգության, անասնաբուժական և բուսասանիտարական քաղաքականության ոլորտում։ Օրենսդրական մերձեցման և արդյունավետ կիրարկման միջև անջրպետը մեծացնելու վտանգ կա:

Եվրահանձնաժողովի տվյալներով՝ Վրաստանը գտնվում է տարածաշրջանային քաղաքականության ոլորտում նախապատրաստման վաղ փուլում։ Տարածաշրջանային քաղաքականության իրավական դաշտը ԵՄ օրենսդրության հետ առավել ներդաշնակեցնելու համար անհրաժեշտ է արդյունավետորեն իրականացնել այդ քաղաքականությունը։

Եվրահանձնաժողովի տվյալներով՝ Վրաստանը չափավոր է պատրաստված արտաքին հարաբերությունների ոլորտում։ Այն ունի լավ վարչական կարողություններ՝ կառավարելու արտաքին առևտրային հարաբերություններում ստանձնած պարտավորությունները, և որպես Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ, նա արդեն հետևում է հիմնական բազմակողմ առևտրային համաձայնագրերին, որոնց հետևում է նաև ԵՄ-ն: