Մանկապարտեզների և դպրոցների կողմից էքսկուրսիաների կազմակերպման ժամանակ, վարորդը պարտավոր կլինի իր հետ ունենալ նարկոլոգիական ստուգման և վերջին 6 ամսվա ընթացքում տրված տեխսպասարկման վկայական
Մանկապարտեզների և դպրոցների կողմից էքսկուրսիաների կազմակերպման ժամանակ, վարորդը պարտավոր կլինի իր հետ ունենալ նարկոլոգիական ստուգման և վերջին 6 ամսվա ընթացքում տրված տեխսպասարկման վկայական

Նախադպրոցական հաստատությունների և դպրոցների կողմից էքսկուրսիաներ կազմակերպելիս խստացվում են պարտադիր պահանջները: 73 ձայնով խորհրդարանը երրորդ ընթերցմամբ աջակցել է «ճանապարհային երթևեկության մասին» օրենքում մտցվելիք փոփոխություններին:

Օրինագծի համաձայն, հանրակրթական հաստատության կողմից էքսկուրսիա կազմակերպելու համար անհրաժեշտ է, որ նույն հաստատության տնօրենը արձակի իրավական ակտ, որտեղ պետք է նշվի էքսկուրսիա կազմակերպող հաստատությունը, այդ հաստատության հասցեն, նրա տնօրենի անունը, էքսկուրսիայի չափահաս ղեկավարի, բոլոր այն մունիցիպալիտետների անվանումները, որոնցով շրջելու են էքսկուրսիայի մասնակիցները, ինչպես նաև մոտավորապես երկարությունը, որը նախատեսված է էքսկուրսիայի շրջանակներում:

Էքսկուրսիայի ընթացքում տրանսպորտային միջոցի վարորդը պարտավոր է ունենալ.

Վերջին վեց ամսվա ընթացքում տրված տրանսպորտային միջոցի պարբերական տեխնիկական զննումը հավաստող փաստաթուղթ.

Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում տրված թմրամիջոցների փորձարկման վկայագիր, որտեղ չի հաստատվում վարորդի կողմից թմրանյութերի օգտագործման փաստը, ինչպես նաև վկայական, որը հաստատում է, որ տրանսպորտային միջոցի վարորդը թմրամիջոցներ օգտագործողների մատյանում չէ:

Դպրոցի / մանկապարտեզի տնօրենի կողմից տրված իրավական ակտը, որում նշվում են էքսկուրսիայի մանրամասները:

Օրինագծի համաձայն, անհրաժեշտ է, որ վարորդի համապատասխան անվանակարգի վարորդական իրավունքի վերցնելուց անցած լինի հինգ տարի:

Էքսկուրսիայի շրջանակներում, արգելվում է, որ ավտոտրանսպորտային միջոցում չլինի նրանից շատ նստելատեղ, քան նախատեսված է արտադրության ժամանակ: Այնուամենայնիվ, բոլոր ուղևորները ճանապարհորդելիս պետք է ունենան անվտանգության գոտի:

Էքսկուրսիայի ընթացքում պետք է նախատեսվի հաշմանդամություն ունեցող ուղևորի կարիքները

Օրինագիծն ուժի մեջ կմտնի 2021 թվականի հունվարի 1-ից: