Адронқәа рыла Харков аганахьала имҩаԥгаз ажәылараан бжьҩык ҭахеит
Адронқәа рыла Харков аганахьала имҩаԥгаз ажәылараан бжьҩык ҭахеит

Адронқәа рыла Харков аганахьала имҩаԥгаз ажәылараан бжьҩык ҭахеит.

Аларҵәара зауз адыррақәа рыла, иҭахаз иреиуп ахәыҷқәа.

Адронқәа рыла Харков аганахьала имҩаԥгаз ажәылараан абылтәыҭаҭәарҭеи 15 ҩни амры рыцрылеит.