პოლონეთისა და საქართველოს პრეზიდენტების ერთობლივი განცხადებები