ვლდამიერ მაიაკოვსკი კითხულობს ლექსს „როცა ვარსკვლავები ინთებიან“

ჩაწერილია 1920 წელს.