ვლადიმერ მაიაკოვსკი კითხულობს ლექსს „ზაფხული“

ჩაწერილია 1920 წელს.