სიმონ ჩიქოვანი კითხულობს ლექსს „ვინა სთქვა“

სიმონ ჩიქოვანი კითხულობს ლექსს „ვინა სთქვა“ .

ჩაწერილია 1963 წელს.