სიმონ ჩიქოვანი კითხულობს ავტორი „ჭადრის ხე“

სიმონ ჩიქოვანი კითხულობს ლექსს „ჭადრის ხე“.

ჩაწერილია 1963 წელი.