რევაზ ლაღიძე - „შრიალებს ჯეჯილში ნიავი“ 

ასრულებს თბილისის პიონერთა და მოსწავლეთა სასახლის გუნდი ფორტეპიანოს თანხლებით.