კომპოზიტორი რეზო ლაღიძე - „ჩიტი-გვრიტი მოფრინავდა“