რაფიელ ერისთავი - „სამშობლო ხევსურისა“

რაფიელ ერისთავი - „სამშობლო ხევსურისა“, კითხულობს ედიშერ მაღალაშვილი.

ჩაწერილია 1980 წელს.