რაფიელ ერისთავი - „კაცი ის არის“

რაფიელ ერისთავი - „კაცი ის არის“, კითხულობს ედიშერ მაღალაშვილი.

ჩაწერილია 1980 წელს.