ნაწყვეტი ზაქარია ფალიაშვილის ოპერიდან „აბესალომ და ეთერი“ (მეორე მოქმედება)  

დირიჟორი - ევგენი მიქელაძე.