მორის ფოცხიშვილი კითხულობს ლექსს „ვალდებული ხარ“

მორის ფოცხიშვილი კითხულობს ლექსს „ვალდებული ხარ“.

ჩაწერილია 1976 წელს.