მორის ფოცხიშვილი კითხულობს ლექსს „იმედად შენდა“

ჩაწერილია 1976 წელს.