მირზა გელოვანი - „ფოთოლი“

მირზა გელოვანი - „ფოთოლი“, კითხულობს თინა ელბაქიძე.

ჩაწერილია 1967 წელს.