მირზა გელოვანი - „აყვავებულ ალუჩებს“

მირზა გელოვანი - „აყვავებულ ალუჩებს“, კითხულობს თინა ელბაქიძე.

ჩაწერილია 1967 წელს.