ირაკლი აბაშიძე კითხულობს ლექსს „უცნობი მინაწერი პალესტინის ქართულ პერგამენტზედ“

ჩაწერილია 1965 წელს.