ირაკლი აბაშიძე კითხულობს ციკლიდან „რუსთაველის ნაკვალევზე“ - „ხმა კატამონთან“

ჩაწერილია 1965 წელს.