გიორგი ლეონიძე კითხულობს ნაწყვეტს მოთხრობიდან „დეიდა მაიკო“

ჩაწერილია 1965 წელს.