ალექსანდრე ჭავჭავაძე - „ვახ, დრონი, დრონი!“

ალექსანდრე ჭავჭავაძე - „ვახ, დრონი, დრონი!“, კითხულობს ირაკლი უჩანეიშვილი.

ჩაწერილია 1985 წელს.