ალექსანდრე ჭავჭავაძე - „სიყვარულო, ძალსა შენსა!“

ალექსანდრე ჭავჭავაძე - „სიყვარულო, ძალსა შენსა!“, კითხულობს ირაკლი უჩანეიშვილი.

ჩაწერილია 1985 წელს.