ოთარ ლორთქიფანიძე - მეცნიერება 67

ჩაწერილია 1967 წელს.