ჩეხი ქართველოლოგი და მთარგმნელი, იარომირ იედლიჩკა საქართველოს შესახებ