MSK binası qarşısında hüquqmühafizəçilər su təziqindən istifadə etdilər, aksiya iştirakçıları hüquqmühafizəçilərə daşlar atırlar (video)

MSK binası qarşısında hüquqmühafizəçilər su təziqindən istifadə etdilər. Aksiya iştirakçıları isə, MSK girişində yerləşdirilmiş hüquqmühafizəçilərə daşlar atırlar.

Yerində vəziyyət aksiya iştirakçıları polis kordonunu və bəndləri yarıb keçdikdən sora gərşinləşdi.

MSK binası qarşısına Parlament önündə toplaşmış aksiya iştirakçılar getdilər. Onlar aksiyanı qanunvericilik binası qarşısında saat 15:00-dan sonra keçirirdilər.