Avropa Şurasının prezidenti - Belarus hakimiyyəti tərəfindən elan edilən seçki nəticələrini tanımırıq
Avropa Şurasının prezidenti - Belarus hakimiyyəti tərəfindən elan edilən seçki nəticələrini tanımırıq

Avropa Şurasının prezidenti, Şarl Mişelin bəyan etdiyinə görə, Belarusda olduqca narahatdoğurucu durumdur.

Elə onun dediyinə görə, ölkədə keçirilən seçkilər azad, ədalətli deyildi və beynəlxalq standartlara cavab verə bilmirdi.

Bu barədə Şarl Mişel fövqəladə video-konfransının başa çatmasından sonra bəyan etdi.

Bununla yanaşı, elə onun qeyd etdiyinə görə, Belarusda dinc nümayişçilərə qarşı həyata keçirilən zoraklıq qəbul edilməzdir.

Şarl Mişelin bəyan etdiyinə görə, zoraklıq və seçkilərin nəticələrini saxtaşdırmaqda məsuliyyət daşıyan səxslərə qarşı sanksiyalar tədbiq olunacaq.