Տեգ: Դրականության ցուցանիշ

Կորոնավիրուսի բացահայտման դրականության օրեկան ցուցանիշը կազմում է 41,58 տոկոս, իսկ վերջին յոթ օրվանը՝ 33,03 տոկոս
Կորոնավիրուսի բացահայտման դրականության օրեկան ցուցանիշը կազմում է 28,82 տոկոս, իսկ վերջին յոթ օրվանը՝ 23.8 տոկոս
Կորոնավիրուսի բացահայտման դրականության օրեկան ցուցանիշը կազմում է 20.28 տոկոս, իսկ վերջին յոթ օրվանը՝ 15.66
Կորոնավիրուսի բացահայտման օրական ցուցանիշը կազմում է 11.3 տոկոս, վերջին յոթ օրվանը՝ 9.17 տոկոս
Կորոնավիրուսի բացահայտման դրականության այսօրվա ցուցանիշը 9,04 տոկոս է, իսկ վերջին 7 օրվանը՝ 8,33 տոկոս
Կորոնավիրուսի բացահայտման դրականության այսօրվա ցուցանիշը 9,02 տոկոս է, իսկ վերջին 7 օրվանը՝ 8,94 տոկոս
Կորոնավիրուսի բացահայտման դրականության այսօրվա ցուցանիշը 8,41 տոկոս է, իսկ վերջին 7 օրվանը՝ 8,97 տոկոս
Կորոնավիրուսի բացահայտման դրականության այսօրվա ցուցանիշը 8,41 տոկոս է, իսկ վերջին 7 օրվանը՝ 8,97 տոկոս
Կորոնավիրուսի բացահայտման դրականության այսօրվա ցուցանիշը 9,77 տոկոս է, իսկ վերջին 7 օրվանը՝ 9,01 տոկոս
Կորոնավիրուսի բացահայտման դրականության այսօրվա ցուցանիշը 9,53 տոկոս է, իսկ վերջին 7 օրվանը՝ 9,6 տոկոս
Կորոնավիրուսի բացահայտման դրականության այսօրվա ցուցանիշը 10,08 տոկոս է, իսկ վերջին 7 օրվանը՝ 10,41 տոկոս
Կորոնավիրուսի բացահայտման դրականության այսօրվա ցուցանիշը 10,77 տոկոս է, իսկ վերջին 7 օրվանը ՝ 8,83 տոկոս
Կորոնավիրուսի բացահայտման դրականության այսօրվա ցուցանիշը 9,9 տոկոս է, իսկ վերջին 7 օրվանը ՝ 8,97 տոկոս
Կորոնավիրուսի բացահայտման դրականության այսօրվա ցուցանիշը 10,15 տոկոս է, իսկ վերջին 7 օրվանը ՝ 9,12 տոկոս
Կորոնավիրուսի բացահայտման դրականության այսօրվա ցուցանիշը 9,79 տոկոս է, իսկ վերջին 7 օրվանը ՝ 8,52 տոկոս
Կորոնավիրուսի բացահայտման դրականության այսօրվա ցուցանիշը 8,64 տոկոս է, իսկ վերջին 7 օրվանը ՝ 7,6 տոկոս
Կորոնավիրուսի բացահայտման դրականության այսօրվա ցուցանիշը 8,26 տոկոս է, իսկ վերջին 7 օրվանը ՝ 7,36 տոկոս
Կորոնավիրուսի բացահայտման դրականության այսօրվա ցուցանիշը կազմում է 4,99 տոկոս, իսկ վերջին 7-օրվանը 6,01 տոկոս
Կորոնավիրուսի բացահայտման դրականության օրեկան ցուցանիշը կազմում է 5,44 տոկոս, իսկ վերջին 7-օրվանը 6,04 տոկոս
Կորոնավիրուսի բացահայտման դրականության այսօրվա ցուցանիշը կազմում է 5,29 տոկոս, իսկ վերջին 7-օրվանը 6,91 տոկոս