Ընտրատեղամաս չի կարողանա մուտք գործել անձը, քանի դեռ նա չի կրում շնչադիմակ և ձեռքերը չի մշակել ախտահանիչ լուծույթով:
Ընտրատեղամաս չի կարողանա մուտք գործել անձը, քանի դեռ նա չի կրում շնչադիմակ և ձեռքերը չի մշակել ախտահանիչ լուծույթով:

Կորոնավիրուսային համաճարակի պայմաններում քաղաքացիները ընտրություններում պետք է այլ կերպ քվեարկեն: Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը (ԿԸՀ) սահմանել է ընտրողների քվեարկության կարգը և տեղի ընտրական հանձնաժողովի անդամների աշխատանքի առանձնահատկությունները:

Անձին իրավունք չեն տա մուտք գործել ընտրատեղամաս, քանի դեռ նա չի կրում շնչադիմակ և ձեռքերը չի մշակել ախտահանիչ լուծույթով:

Ընտրողը պարտավոր է երկու անգամ ժամանակավորապես հանել շնչադիմակը – առաջին անգամ հոսքի կարգավորման հանձնաժողովի անդամի համար, երբ նա ներկայացնի իր անձը հաստատող փաստաթուղթը (եթե ընտրողը չհանի շնչադիմակը, նրան թույլ չեն տա մտնել ընտրատեղամաս) և դրոշմանշման ստուգումն անցնելուց հետո, արդեն երկրորդ անգամ, ընտրողը պետք է շնչադիմակը հանի գրանցող անձի մոտ, ով պետք է ստուգի քաղաքացու տվյալների համապատասխանությունը ընտրողների միասնական ցուցակի հետ: Այն անձը, ով չի հանում իր շնչադիմակը, չի ստանա քվեաթերթիկ: Շնչադիմակ կրել չի պահանջվում այն անձից, ով առողջական վիճակի պատճառով, ներառյալ քրոնիկ թոքային հիվանդությունը, բրոնխային ասթման, սրտանոթային հիվանդությունները, շնչառական անբավարարությունը, աուտիզմի սպեկտրի խանգարումը և (կամ) զարգացման աննորմալությունը կամ արատը, դժվարանում է կրել շնչադիմակ, որը հաստատվում է բժշկական տեղեկանքով: Ընտրողը պարտավոր է պահպանել շնչադիմակ կրելու կանոնները, հակառակ դեպքում նա կզգուշացվի, և եթե չնայած նախազգուշացմանը նա չդնի շնչադիմակ, տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը լիազորված է նրան դուրս հրավիրել շենքից:

Քվեարկության օրվա սանիտարահիգիենիկ նորմերը գրված են ԿԸՀ-ի հատուկ որոշման մեջ: Քվեարկության օրը շենքի մուտքի մոտ պետք է տեղադրվի ախտահանիչ միջոց (հավաքական պաշտպանության սարք), իսկ ընտրատեղամասի մուտքի մոտ՝ ձեռքի ախտահանող լուծույթ: Ընտրողները ընտրատեղամասում կստանան անհատական ​​գրիչ, որը քաղաքացին կվերցնի գրանցողի մոտ, նույն գրիչը կօգտագործի ընտրողների միասնական ցուցակում իր ինքնությունը հաստատելու համար, նույն գրիչով քվեաթերթիկում ընտրությունը կատարելուց հետո այն կտեղադրի ընտրատեղամասի հատուկ կոնտեյների մեջ: Ընտրողը ձեռքերը ախտահանում է նույնիսկ ընտրատեղամասը լքելուց, ծրարը քվեատուփի մեջ դնելուց հետո: Քվեախցիկները պետք է տեղադրվեն այնպես, որ պատի կողմում այն բաց լինի, առանց վարագույրի, որպեսզի չխախվի քվեարկության գաղտնիության սկզբունքը: Ընտրողների հոսքը կարգավորվում է հանձնաժողովի անդամի կողմից, որը, հնարավորության դեպքում, պետք է ապահովի ընտրողների հեռավորությունը, գրանցման սեղանի շուրջ երկու ընտրողից ավելի անձի թույլ չտա, հակառակ դեպքում հաջորդ ընտրողի մուտքը սենյակ ժամանակավորապես դադարեցնի: Ընտրատեղամաս այցելած ընտրողները չեն ջերմաչափվի:

Կջերմաչափվեն միայն ընտրատեղամասում ներկա գտնվելու իրավունք ունեցող անձինք, ովքեր 37 աստիճանի ջերմաստիճանից և հինգ րոպե անց կրկնակի անգամ ջերմաչափվելու դեպքում իրավունք չեն ունենա մտնել շենք: Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամները ընտրատեղամասում կաշխատեն շնչադիմակով, պաշտպանիչ վահանով և միանգամյա օգտագործման ձեռնոցներով: Համաձայն ԿԸՀ-ի որոշման, ընտրատեղամասում հաճախակի շոշափվող մակերեսները (դռների բռնակներ, աշխատանքային սեղանի մակերևույթներ և այլն) պետք է պատշաճ կերպով մաքրվեն, մաքրվեն/ախտահանվեն յուրաքանչյուր երեք ժամը մեկ: Քվեարկության շենքում գտնվելու իրավունք իրավունք ունեցող մնացած անձինք պետք է տեղ զբաղեցնեն հաշվողներից երկու մետր հեռավորության վրա, որպեսզի նրանք կարողանան դիտել քվեաթերթիկների հաշվարկն ու տեսակավորումը: Քվեարկության շենքը պետք է մի քանի անգամ օդափոխվի: Քվեարկության օրը շենքերը պետք է ապահովված լինեն անհատական պաշտպանիչ միջոցներով, սրբիչներով, պաշտպանիչ վահաններով և միանգամյա օգտագործման ձեռնոցներով: Նախքան ընտրատեղամասի բացումը և քվեարկության արդյունքների ամփոփման գործընթացի ավարտից հետո, տեղամասը պետք է բարեկարգվի և մշակվի ախտահանող լուծույթով: