Ազգային վիճակագրական ծառայություն - 2024 թվականի առաջին եռամսյակում ներքին համախառն ներքին արդյունքի ծավալը հասել է 19 միլիարդ լարիի
Ազգային վիճակագրական ծառայություն - 2024 թվականի առաջին եռամսյակում ներքին համախառն ներքին արդյունքի ծավալը հասել է 19 միլիարդ լարիի

Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների համաձայն՝ 2024 թվականի առաջին եռամսյակում համախառն ներքին արդյունքի ծավալն ընթացիկ գներով կկազմի 18 913,2 մլն. կազմել է լարի, իսկ նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակահատվածի համեմատ իրական համախառն ներքին արդյունքի աճը կազմել է 8,4 տոկոս։ ՀՆԱ-ի դեֆլյատորի տոկոսային փոփոխությունը 2024 թվականի առաջին եռամսյակում սահմանվել է 3,1 տոկոս։

Ըստ Ազգային վիճակագրական ծառայության՝ 2024 թվականի առաջին եռամսյակում աճի մեջ էական ներդրում են ունեցել հետևյալ ոլորտները՝ անշարժ գույքի հետ կապված գործունեությունը (18,8 տոկոս), կրթությունը (29,1 տոկոս), պետական ​​կառավարման և պաշտպանության ոլորտները. Պարտադիր սոցիալական ապահովություն (13.0 տոկոս), շինարարություն (10.3 տոկոս), տեղեկատվություն և կապ (12.2 տոկոս), տրանսպորտ և պահեստ (9.7 տոկոս): Նվազում է գրանցվել հետևյալ ոլորտներում՝ էլեկտրաէներգիայի, գազի, գոլորշու և օդորակման մատակարարում (-11,6 տոկոս), այլ ծառայություններ (-11,2 տոկոս), հանքարդյունաբերություն (-1,8 տոկոս):

Բացի այդ, ըստ գործակալության հաշվետվության, համախառն ներքին արդյունքի ճյուղային կառուցվածքում ամենամեծ տեսակարար կշիռն ունեն առևտուրը (13,5 տոկոս) և անշարժ գույքի հետ կապված գործունեությունը (11,1 տոկոս): Հետևյալ դիրքերը զբաղեցնում են մշակող արդյունաբերությունը (9,2 տոկոս), պետական ​​կառավարումը (8,3 տոկոս), շինարարությունը (7,5 տոկոս), կրթությունը (6,6 տոկոս), ֆինանսական և ապահովագրական գործունեությունը (6,0 տոկոս), տեղեկատվությունը և հաղորդակցությունը (5,9 տոկոս):