ხანგრძლივი ავადმყოფობა #LIVE

სტუმრები: გაიანე სიმონია, თერაპევტი, თსსუ პროფესორი; ირინა ანდრონიკაშვილი, თერაპევტი, თსსუ პროფესორი. პირადი ექიმი