ცოცხალი მუსიკა #ახალდღეში „იალონი“ – „ია პატნეფი“

ნინო ნანეიშვილი, ანა ლოლაშვილი და ნუკი შიხაშვილი. ტრადიციული მრავალხმოვანება ახალი დღე